kochrana
Kmetijska in živilska podjetja se zavedajo, da so le kompetentni zaposleni lahko upravljalci sprememb, prispevajo k dvigu konkurenčnosti podjetij in dvigu dodane vrednosti.

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju agroživilstva, KOC HRANA, bo prispeval k izboljšanju kompetenc zaposlenih, ki bodo znali prepoznati in uvesti inovativne tehnologije in procese ter se znali odzivati na povpraševanje in potrebe trga.


OPIS operacije "KOC HRANA"

Letak KOC HRANAProjekt KOC Hrana sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.