KOC HRANA


V nadaljevanju smo nanizali nekaj izobraževanj, ki so se jih podjetja iz projekta KOC HRANA 2 udeležila v obdobju 2019 - 2020 ...

Jata Emona, d.o.o.

Machines and Process Technology for the Feed Milling Industry

10. - 21.02.2020, Uzwil, Švica

Podrobno proučevanje vodenja in upravljanja proizvodnih procesov skladiščenja, transporta, mletja, mešanja in peletiranja krmil. Izvedeli so, kako doseči zahtevano kakovost izdelkov s pomočjo razne opreme in z njenimi nastavitvami. Doseganje stroškovne učinkovitosti skozi procese, izbor pravilnih zaporedij posameznih serij, priprava plana proizvodnje in zagotavljanje pravočasne izvedbe posameznih faz v proizvodnji.

Ključno je pravočasno in pravilno vzdrževanje opreme in optimalne nastavitve strojev za dosego maksimalnih rezultatov ter skrb za varno delovanje opreme in izpolnjevanje Atex zahtev.

Kratek opis strokovnega izobraževanja

Teme, ki so bile na strokovnem izobraževanju obravnavane.

 • Globalna proizvodnja krmil
 • Zahteve industrijske proizvodnje krmil
 • Opredelitev in definiranje procesa proizvodnje
 • Vnos in skladiščenje surovin (ravnanje in vpliv njihovih lastnosti, nakladanje in razkladanje)
 • Mešalni sistemi, cikel mešanja, proporcija in odmerjanje, dozirni elementi
 •  Mletje surovin in primerjava mlina kladivarja z valjčnim mlinom, prednosti in slabosti
 • Mešanje in homogenizacija, zahteve za sodobne mešalnike, mešalna natančnost (oprema, dodajanje tekočin, razlogi in možnosti)
 • Aspiracijski sistemi in pnevmatski transport (osnovni koncepti, namen in diagrami za postavitev sistemov)
 • Higienska neoporečnost in peletiranje (prednosti peletiranja, termična obdelava krme, zagotavljanje higienske neoporečnosti krmil, parametri kakovosti peletov, vpliv surovine na kakovost peletov, vpliv strojnih parametrov na proces proizvodnje)
 • Avtomatizacija (koncept sistema za nadzor proizvodnje, obseg funkciji, sledljivost materialov skozi proizvodnjo)
 • Extrudiranje (tehnologija in aplikacije)
 • Sušenje in hlajenje (značilnosti različnih hladilnikov in sušilnikov, proces sušenja in hlajenja, izračuni porabe energije za sušenje in hlajenje)
 • Vzdrževanje strojev in opreme

Nekaj utrinkov z izobraževanja

 


Radeče papir nova d.o.o.

 

Security printing conference INTERGRAF Copenhagen 2019

Ponarejanje je resno in kritično vprašanje za tiskarje tiskovin z zaščitami, dobavitelje zaščitnih elementov, končne uporabnike in organe. Konferenca povezuje vse, ki delujemo na področju izdelave tiskovin z zaščitami. Predavanja so bila razdeljena na dva dela bankovci in identiteta (osebne izkaznice, potovalni dokumenti, itd.).

Koristna in izredno kakovostna predavanja so bila na temo tiska bankovcev na različne materiale (bombaž, bombaž+sintetika, sintetika, ...).

Osrednja tematika o bila predavanja na temo, kako uspešno in učinkovito animirati ljudi, da bodo pozorni na zaščitne elemente v bankovcih. 

Kompetece, ki smo jih preko predavanj pridobili se dotikajo področij:

 • osredotočenost na kupce - fokusne skupine
 • novi pristopi trženja in marketinga
 • izboljšanje znanj digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije in logistike
 • strokovnost na področju naprav, strojev, opreme in materialov.

Nekaj fotografskih utrinkov s konference: