[MEGAMENI]
KOC HRANA

DOBRODOŠLI V NOVINARSKEM SREDIŠČU PROJEKTA - KOC HRANA 2

V nadaljevanju najdete nekaj osnovnih informacij o projektu KOC HRANA 2 in predstavitveni plakat KOC HRANA 2.

Za vse dodatne informacije se obrnite na PROJEKTNO PISARNO:

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

GZS – Združenje za kemijo

GZS – Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana T: 01 5898 298

Kontakt: Matej Kirn, matej.kirn@gzs.si

PGZ - Pomurska gospodarska zbornica 

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota T: 02 5213 650  

Kontakt: Rahela Kodila, rahela.kodila@pgz.si


KOC HRANA 2 - PLAKAT IN BROŠURA 2020

KOC2 plakat 50x700.pdf

KOC2 brosura A5.pdf

KOC HRANA 2 - ROLL UP 2020

Roll up.pdf


NABOR PONUDNIKOV IZOBRAŽEVANJ/USPOSABLJANJ S PODROČJA DIGITALNIH KOMPETENC

V priloženi word datoteki najdete osnovne predloge in neobvezujoči nabor različnih ponudnikov, ki ponujajo izobraževanja, seminarje, workshope, itd. s področja dviga digitalnih kompetenc podjetja. Do vseh ponudnikov pelje aktivna povezava na njihove spletne strani. Vsak ponudnik na svojem spletnem mestu predstavlja svojo ponudbo usposabljanj in seminarjev, s katero jamči svojo kakovost in kompetenco. 

NABOR PONUDNIKOV word <<


PREDHODNI PROJEKT KOC HRANA 2017-2018

Sporočilo za medije ob zaključku projekta: 

Sporočilo za medije_KOC HRANA.pdf

Brošura KOC HRANA 2017-2018:

KOC_Hrana_letak_2017.pdf


NOVICE IN AKTUALNI DOGODKIAKADEMIJA ZA EMBALAŽO, KI PRIHAJA V STIK Z ŽIVILI

Nove strategije in zakonodaja na tem področju usmerjajo podjetja k sodelovanju in iskanju novih in trajnostnih rešitev.

Evropska komisija je pripravila številne strateške in zakonodajne spremembe na področju upravljanja z embalažo in odpadki, ki bodo pomembno vplivale na poslovanje podjetij.

V prihodnje podjetja lahko računajo na povečanje stroškov zbiranja, odvoza in recikliranja embalaže.

Ključen poudarek in usmeritev za prihodnje v podjetjih bo tako v uporabi trajnostnih materialih za izdelavo embalaže in v krožnem gospodarstvu.

Podjetja se prilagajajo novim zahtevam in smernicam, to pa pomeni tudi vrsto novih investicij, številne inovacije na področju embalaže, uporabo novih materialov in novih znanj ter prilagoditve poslovnih procesov. Kaj vse se spreminja na področju zakonodaje, kam gredo trendi in kaj že počnejo slovenska podjetja na področju novih zahtev glede embalaže, je bilo predstavljeno in vidno na "Akademiji za embalažo, ki prihaja v stik z živili". Akademija je potekala od 18. maja do 2. junija 2021 v okviru šestih srečanj v organizaciji partnerjev, ki sodelujejo v okviru Kompetenčnega centra KOC HRANA 2, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Združenja kemijske industrije, Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo in Pomurske gospodarske zbornice.


PRIHODNJI DOGODKI IN AKTIVNOSTI PARTNERJEV KOC HRANA 2

Podjetja znotraj projekta KOC HRANA 2 si želijo in pozdravljajo sodelovanja, tako znotraj matičnih podjetij, kakor tudi med partnerji projekta.

V Koc HRANA 2 podpiramo takšna razmišljanja in v tej smeri smo storili že prve korake ter pripravljamo aktivnosti.


4. SKUPNO USPOSABLJANJE KOC HRANA 2

6. - 7. oktober 2021

Skupno usposabljanje - Design thinking

"Kreativna miselnost in tehnike za prebojne ideje."

1. dan je bil posvečen krepitvi vključujoče kreativne miselnosti in podlag za kreativno delo

2. dan je bila v središču pozornosti osredotočenost h konkretnim tehnikam in delavnica.