kochrana

MODEL KOMPETENC

Opredelili smo 7 ključnih profilov zaposlenih v podjetjih KOC HRANA:

 • Delavec v pridelavi/prireji
 • Proizvodni delavec
 • Tehnolog
 • Funkcijski vodja
 • Strokovnjak tehničnih področij
 • Skrbnik procesov
 • Razvojnik

Za vse profile smo pripravili opise kompetenc.
Vodilo panožnega modela kompetenc je varna hrana, kakovost in sledljivost živil.

Področja usposabljanj so opredeljena glede na analizo izraženosti kompetenc, pomembnosti kompetenc v prihodnosti ter načrtov in ciljev podjetij. Izobraževanja bodo izvajali zunanji izvajalci (izobraževalne institucije na celotni vertikali, izobraževalne organizacije za izobraževanje odraslih ter tudi instituti). Podjetja bodo izvajala tudi notranja izobraževanja, ki bodo nadgradila njihovo povezovanje in krepila konkurenčnost celotne panoge.

Povzetek Modela kompetenc KOC HRANA

USPOSABLJANJA

Predvidena področja usposabljanj:

 • Varnost živil, sledljivost in kakovost
 • Energetska učinkovitost in ekologija
 • Delo z opremo, materiali in surovinami
 • Pridelava in proizvodnja živilskih izdelkov
 • Optimiziranje dela in delovnih procesov
 • Ravnanje s spremembami, izboljšave in razvoj ter inovativnost
 • Prodaja, nabava, marketing
 • Finance, zakonodaja in druga poslovna usposabljanja
 • Komunikacija, medosebno sodelovanje in osebna učinkovitost
 • Vodenje, prenos znanj, organizacija dela
 • Digitalna pismenost in veščine IKT
 • Tuji jeziki
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Uporaba novih medijev