KOC HRANA


Kompetenčni center za razvoj kadrov, KOC HRANA 2 v obdobju 2019-2022 s pomočjo neformalnih oblik usposabljanj skrbi za dvig kompetenc zaposlenih v 35-ih partnerskih podjetjih, ki so vključena v projekt. Skupni interes partnerstva je krepiti kompetence zaposlenih na področju digitalizacije poslovnih procesov, uvajanju novih tehnologij in materialov, varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili, kot tudi pri razvoju novih izdelkov in materialov.


NAVODILA ZA NAPOVED POSAMEZNEGA IZOBRAŽEVANJA

Navodila KOC_HRANA2.pdf


OBRAZEC ZA NAPOVED IZOBRAŽEVANJA

KH2_obrazec_napoved.pdf

KH2_obrazec_napoved.docx


TO DO LISTA ZA NAJAVO IN POROČANJE O USPOSABLJANJU 

V priloženem dokumentu najdete po TO DO točkah, povsem na kratko, kaj in na kakšen način najavite posamezno usposabljanje in kaj je potrebno storiti ob poročanju oz. izvedenem usposabljanju.

TO DO lista_najava_porocanje.pdf