KOC HRANA

Napovedujemo ...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • PRIHODNJI DOGODKI IN AKTIVNOSTI PARTNERJEV KOC HRANA 2

Podjetja znotraj projekta KOC HRANA 2 si želijo in pozdravljajo sodelovanja, tako znotraj matičnih podjetij, kakor tudi med partnerji projekta.

V Koc HRANA 2 podpiramo takšna razmišljanja in v tej smeri smo storili že prve korake ter pripravljamo aktivnosti.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pretekla usposabljanja
  • 5. SKUPNO USPOSABLJANJE 

4. julij 2022

Krepitev inovativnosti v agroživilski industriji

  • 4. SKUPNO USPOSABLJANJE 

6. - 7. oktober 2021

Skupno usposabljanje - Design thinking

"Kreativna miselnost in tehnike za prebojne ideje"

1. dan je bil posvečen krepitvi vključujoče kreativne miselnosti in podlag za kreativno delo

2. dan je bil posvečen osredotočenosti h konkretnim tehnikam.

Povezava na foto galerijo in utrinki z izobraževanja: 

Fotogradivo-Out of the box_delavnica 7.10.- KOC Hrana_Agilia.pdf  • AKADEMIJA ZA EMBALAŽO, KI PRIHAJA V STIK Z ŽIVILI

Nove strategije in zakonodaja na tem področju usmerjajo podjetja k sodelovanju in iskanju novih in trajnostnih rešitev.

Evropska komisija je pripravila številne strateške in zakonodajne spremembe na področju upravljanja z embalažo in odpadki, ki bodo pomembno vplivale na poslovanje podjetij.

V prihodnje podjetja lahko računajo na povečanje stroškov zbiranja, odvoza in recikliranja embalaže.

Ključen poudarek in usmeritev za prihodnje v podjetjih bo tako v uporabi trajnostnih materialih za izdelavo embalaže in v krožnem gospodarstvu.

Podjetja se prilagajajo novim zahtevam in smernicam, to pa pomeni tudi vrsto novih investicij, številne inovacije na področju embalaže, uporabo novih materialov in novih znanj ter prilagoditve poslovnih procesov. Kaj vse se spreminja na področju zakonodaje, kam gredo trendi in kaj že počnejo slovenska podjetja na področju novih zahtev glede embalaže, je bilo predstavljeno in vidno na "Akademiji za embalažo, ki prihaja v stik z živili". 

Akademija je potekala od 18. maja do 2. junija 2021 v okviru šestih srečanj v organizaciji partnerjev, ki sodelujejo v okviru Kompetenčnega centra KOC HRANA 2, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Združenja kemijske industrije, Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo in Pomurske gospodarske zbornice.


  • KOC HRANA 2 - Prvo skupno usposabljanje partnerjev

1. Skupno usposabljanje

Vodenje in motivacija zaposlenih za učinkovito usposabljanje z dolgoročnimi učinki"

Usposabljanje je izvedla mag. Tatjana Kadunc, Udeleženci so se na dogodku poučili, kako sebe in sodelavce motivirati za pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj in izboljšanje ustreznih kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in iniciativnosti. Prav tako je bilo poudarjeno, kako vzpodbujati osebnosti  in profesionalni razvoj, k temu, da bi bili bolj uspešni in zadovoljni pri opravljanju svojih delovnih nalog. Dogodek je bil razdeljen na dva dela: in sicer na, teoretični del na katerem so udeleženci poslušali teoretične osnove o delovanju vodij in njihovem vplivu na celotno delo tima. Predvsem je bil poudarjen pomen predhodne priprave na sestanek in pravilno izražanje pohval ter kritik. Drugi del pa je bil aktivni del, ki je vseboval reševanje individualnih vprašalnikov in ogled animacijskega filma o delitvi Belbinovih timskih vlog.
🔝✔️