KOC HRANA

NAPOVEDNIK PRIHODNJIH SKUPNIH USPOSABLJANJ V LETU 2021

23. - 26. avgust 2021 

Sestanek direktorjev podjetij iz KOC HRANA 2 na sejmu AGRA 2021.

22. september 2021 

Skupni sestanek partnerstva KOC HRANA 2 in skupno usposabljanje - krizni management

22. september 2021

Skupno usposabljanje - krizni management - Interaktivna izobraževalna delavnica "Delovanje in komuniciranje v zahtevnih okoliščinah"

V interaktivnem izobraževanju nas bo dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica d.o.o., vodila skozi ključne vsebine, ki so pomembne za uspešno upravljanje in komuniciranje v kriznih situacijah in drugih zahtevnih okoliščinah.

6. - 7. oktober 2021

Skupno usposabljanje - Design thinking

1. dan posvečen krepitvi vključujoče kreativne miselnosti in podlag za kreativno delo.

2. dan osredotočenost h konkretnim tehnikam

Več sledi kmalu.


KOC HRANA 2 - Prvo skupno usposabljanje partnerjev

1. Skupno usposabljanje

Vodenje in motivacija zaposlenih za učinkovito usposabljanje z dolgoročnimi učinki"

Usposabljanje je izvedla mag. Tatjana Kadunc, Udeleženci so se na dogodku poučili, kako sebe in sodelavce motivirati za pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj in izboljšanje ustreznih kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in iniciativnosti. Prav tako je bilo poudarjeno, kako vzpodbujati osebnosti  in profesionalni razvoj, k temu, da bi bili bolj uspešni in zadovoljni pri opravljanju svojih delovnih nalog. Dogodek je bil razdeljen na dva dela: in sicer na, teoretični del na katerem so udeleženci poslušali teoretične osnove o delovanju vodij in njihovem vplivu na celotno delo tima. Predvsem je bil poudarjen pomen predhodne priprave na sestanek in pravilno izražanje pohval ter kritik. Drugi del pa je bil aktivni del, ki je vseboval reševanje individualnih vprašalnikov in ogled animacijskega filma o delitvi Belbinovih timskih vlog.
🔝✔️