KOC HRANA

 

1. Skupno usposabljanje

Vodenje in motivacija zaposlenih za učinkovito usposabljanje z dolgoročnimi učinki"

Usposabljanje je izvedla mag. Tatjana Kadunc, Udeleženci so se na dogodku poučili, kako sebe in sodelavce motivirati za pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj in izboljšanje ustreznih kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in iniciativnosti. Prav tako je bilo poudarjeno, kako vzpodbujati osebnosti  in profesionalni razvoj, k temu, da bi bili bolj uspešni in zadovoljni pri opravljanju svojih delovnih nalog. Dogodek je bil razdeljen na dva dela: in sicer na, teoretični del na katerem so udeleženci poslušali teoretične osnove o delovanju vodij in njihovem vplivu na celotno delo tima. Predvsem je bil poudarjen pomen predhodne priprave na sestanek in pravilno izražanje pohval ter kritik. Drugi del pa je bil aktivni del, ki je vseboval reševanje individualnih vprašalnikov in ogled animacijskega filma o delitvi Belbinovih timskih vlog.
🔝✔️