KOC HRANA
Projektna pisarna

 

Kdo smo?

Smo Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji, ena izmed panožnih zbornic v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Obstajamo, ker obstajajo naši člani – pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno gospodarsko dejavnostjo v kmetijstvu, živilstvu ali v verigi preskrbe s hrano.Delujemo, ker delujejo naši člani – povezujemo slovenska kmetijska in živilska podjetja znotraj in zunaj države, ker verjamemo, da le tovrstno sodelovanje agroživilskih sektorjev obrodi želene sadove. Ob enem tudi zastopamo njihove interese do državnih organov, institucij, sindikatov in socialnih partnerjev ter v evropskih združenjih in institucijah Evropske unije.

KONTAKT:  Matej Kirn, matej.kirn@gzs.si  T: 01 58 98 298


  • Pomurska gospodarska zbornica                                                                                                                                

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva, svetuje, informira, ponuja poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.

Naša naloga je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše javnosti. Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti. Članice Pomurske gospodarske zbornice predstavljajo več kot 70 odstotkov kapitala, prihodkov in zaposlenih v regiji, zaradi česar je naša institucija najvplivnejši mnenjski voditelj v Pomurju.

Naše poslanstvo je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše in ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.

Vizija naše prihodnosti je ostati najmočnejša nevladna organizacija v regiji, ki jasno in prepoznavno komunicira svoja stališča in predloge in ki se z aktivnostmi družbeno odgovorno vključuje v razvoj regije.


 KONTAKT:  Rahela Kodila, rahela.kodila@pgz.si  T: 02 52 13 654

Združenje kemijske industrije (ZKI) je panožno strokovno združenje, ki deluje kot avtonomna enota v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, v katerem člani uveljavljajo svoje specifične interese. Članstvo v združenju je prostovoljno. Ključne principe delovanja ZKI na kratko najlepše opišejo njegovi slogani:

·        Ko gre gospodarstvu dobro, gre vsem dobro.

·        Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki.

·        Prava kemija se začne pri ljudeh.

·        Odgovorno ravnanje - naša zaveza k trajnostnem razvoju   


KONTAKT:  Matej Kirn, matej.kirn@gzs.si  T: 01 58 98 298                                                                                                                                                                                                       


 Združenje papirne in papirno predelovalne industrije(ZPPPI) je eno od 27 panožnih združenj pod okriljem GZS in povezuje podjetja dejavnosti C17 - Proizvodnja in predelava papirja. ZPPPI kot del GZS zastopa gospodarske interese svojih članov tudi s pomočjo skupnih služb GZS. Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je mesto srečevanja in povezovanja podjetij ter mesto združevanja idej, znanj in izkušenj strokovnjakov iz papirne panoge. Združenje spremlja tekoča gospodarska gibanja v dejavnostih, oblikuje panožne usmeritve in stališča glede reševanja tekočih in razvojnih vprašanj ter podpira panožne akterje pri reševanju panožnih problemov. Članom zagotavlja nove priložnosti za izboljšanje konkurenčnost in za razvojni preboj v inovativno družbo. Je pomembno mesto za koordinirane aktivnosti na področji promocije panoge in center kakovostnih poslovnih informacij.                                                                                     

KONTAKT:  Matej Kirn, matej.kirn@gzs.si  T: 01 58 98 298                                                                                                                                                                                                                     


                                              

 

ZDRUŽUJEMO  SLOVENSKO INDUSTRIJO S KOMPETENCAMI PRIHODNOSTI!