KOC HRANA

Odbor za kadre

V sklopu tokratnega projekta KOC HRANA 2 bo ustanovljen tudi poseben Odbor za kadre. Odbor se bo aktivno loteval izzivov, s katerimi se podjetja na področju kadrov v živilsko-predelovalni panogi, kemijski in papirno predelovalni industriji v gospodarstvu srečujejo. Odbor bo zastavljen multidisciplinarno in bo vključeval partnerje iz različnih institucij in področij. V sklopu odbora bo ena od nalog tudi oblikovanje pobud za spremembe izobraževalnih vsebin, povezovanje s SRIP, strateško spremljanje trendov na področju razvoja kadrov, sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov (CPI) in številne druge aktivnosti. Več informacij in novosti na tem področju nas pričakuje v prihodnjih mesecih.