KOC HRANA
ZAKLJUČNI DOGODEK KOC HRANA 2 IN KOC MAT 2.0

Obdobje zadnjih dveh let in pandemija, ki smo ji bili priča nam je pokazala s kakšno hitrostjo se zgodijo spremembe. Le te se merijo v finančnih in kadrovskih spremenljivkah, prav tako pa tudi psiholoških, ki jih doživlja vsak posameznik na svoj način. Razumevanju procesa uvajanja sprememb in digitalizacije v podjetja je bil tudi glavni poudarek zaključnega dogodka.

Projekt KOC HRANA 2 je konzorcij, ki združuje 35 podjetij iz agroživilstva, kemijske industrije ter papirno predelovalne industrije. Skupni cilj je dvig kompetenc, razvoj novih izdelkov, tehnologij in rešitev v okviru teh treh branž.  Na dogodku so bili opisani rezultati projekta, med njimi predvsem Akademija za embalažo, ki prihaja v stik z živili. Poleg tega so bile predstavljeni primeri dobre prakse načrtovanja uvajanja digitalizacije iz podjetij Kovis, Qlector in Panorganix. Zunanji strokovnjaki iz podjetij PD Vision, Switch to Eleven in DIH Slovenija pa so podali vpogled v človeški in strokovni vidik uvajanja sprememb v podjetjih.

ZAKLJUČNI VIDEO PROJEKTA