KOC HRANA

POZITIVNI UČINKI  KOC HRANA 2 ZA PARTNERSKA PODJETJA

V podjetju največ štejejo dobre izkušnje zaposlenih, ki jih imajo z izbranim usposabljanjem ter pozitivni učinki na zaposlene, ki so po usposabljanju obogateni z novimi kompetencami, know how-om in jasnimi cilji za naprej. V nadaljevanju nekaj pozitivnih izkušenj partnerjev projekta KOC HRANA 2.

 

PODJETJE ŽITO d.o.o.

"V podjetju Žitu smo se v okviru projekta KOC Hrana 2 v prvi fazi osredotočili na razvoj kompetenc vodij. Prepričani smo namreč, da imajo vodje, ki razvijajo ustrezne vodstvene in komunikacijske kompetence ter so po potrebi pripravljeni osvojiti učinkovitejša vedenja pomemben vpliv na pozitivno poslovanje, saj vodje pomembno vplivajo na dinamiko odnosov, s tem pa tudi na motivacijo in zavzetost zaposlenih. Tako smo na primer naše vodje vključili v  »Veliko šolo vodenja«, ki poteka že od leta 2020 v obliki šestih tematsko zaokroženih delavnic."Precej je treba vedeti,
preden opaziš, kako malo veš.

Karl Heinrich Waggerl

Ker šteje zgolj tisto, kar se v življenju naučimo, preizkusimo in nato znamo in zmoremo tudi aktivno uporabiti, so nam partnerska podjetja projekta in njihovi udeleženci usposabljanj posredovali svoje mnenje in izkušnje o opravljenem usposabljanju ...


Jata emona, d.o.o.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: " V našem podjetju smo se za izobraževanje odločili zaradi prihodnje optimizacije proizvodnje v podjetju, gospodarskim ravnanjem s predmeti dela, delovnimi sredstvi in energijo na področju - programa krmil. Izobraževanja sta se udeležila vodja proizvodnje in vodja vzdrževanja. Velik poudarek pri načrtovanju proizvodnje je na rednemu vzdrževanju strojev in opreme. Izobraževanje je bilo zelo koristno za obnovo znanja in pridobitev novega znanja, ki ga bova potrebovala pri nadaljnjem delu, načrtovanju proizvodnje, zmanjševanju stroškov proizvodnje, optimizaciji delovnih strojev in usklajevanju proizvodnje z rednimi vzdrževalnimi deli."


Mercator-Emba, d.d.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: „Uspešna poslovna pogajanja so v našem podjetju odločilnega pomena. Po prodaji blagovnih znamk kave v letu 2015 in dokončni prekinitvi dela na tem programu leto kasneje, smo se z mladim kadrom osredotočili na pridobivanje novih kupcev na področju B2B. Mladostna energija, nov pogled na prodajo, znamke in izdelke smo uspešno dopolnili z usposabljanji za razvoj kompetenc s področja komuniciranja z novimi in obstoječimi kupci, trening poslovnega pogajanja, pristop do kupcev, pridobitev samozavesti zaposlenih in s tem sprejemati tudi pomembnejše odločitve ter prevzemati odgovornost za poslovanje. Odlično in uporabno usposabljanje.“


Pivka perutninarstvo d.d. 

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Seminar »Z vodenjem do boljših rezultatov« je bil namenjen direktorjem, vodjem, vodjem timov, vodjem oddelkov  in vsem, ki jih omenjena tematika zanima. Spoznali in seznanili smo se kako upravljati z različnimi spremembami, kako se načrtovano in proaktivno odzvati na spremembe pri posamezniku in skupini.  V svojih vrstah si želimo razvijati ustrezne kompetence, ki omogočajo zaposlenim in posredno tudi njihovih podrejenim,  lažje in uspešnejše delo, zadovoljstvo na delovnem mestu, motiviranost in nenazadnje boljše poslovne rezultate.  Po opravljenem seminarju smo ponotranjili, da je pri razvoju kompetenc pomembna odgovornost vsakega posameznika.  Ključ za uspešnost pa  so realno postavljeni cilji, ki zagotavljajo kratkoročni uspeh.«


Perutnina Ptuj d.d. 

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Udeležili smo se štirih delavnic »Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja«. Po koncu izobraževanja bodo zaposleni lahko plače obračunavali veliko hitreje, natančneje in skladno z zakonodajo in potrebnimi predpisi. Udeleženci smo se povezali s kolegi iz stroke in si izmenjali poglede in izkušnje iz vsakodnevne prakse.«


Paradajz d.o.o.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Uspešno smo izpeljali delavnice za vodje, ključne kadre in vodstvene teame z različnih področij, ki so ključna za razvoj organizacije in osvojitev znanj celokupnega upravljanja procesov s poudarkom na sistemih uvajanja stalnih izboljšav v podjetju in delovnem procesu. Vse naloge so bile izvajane v okvirih ekspertnih timov specializiranih za osamezne poslovne funkcije. Ptek usposabljanj razdejen v skupaj šest izobraževanj je prinesel nove vpoglede, fokuse in usmeritve za uspešen razvoj zaposlenih, vodij in podjetja.« 

Medex d.o.o.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Zaradi epidemije se je marsikaj spremenilo, tudi na delovnih mestih. Na delavnicah Knowledge matters smo spoznavali predvsem drugačno (v rezultate usmerjeno) in sodobno delovno mesto. Velik poudarek delavnic je bil na nezavednih pogonih in nevroloških procesih, ki urejajo individualno in skupinsko dinamiko v podjetju. Podjetje ima lahko namreč največ od vedenja zaposlenih, njihovega edinstvenega vpogleda v vodstvo, prodajo, finance in motivacijo strank.«