KOC HRANA

 

Precej je treba vedeti,
preden opaziš, kako malo veš.

Karl Heinrich Waggerl

Ker šteje zgolj tisto, kar se v življenju naučimo, preizkusimo in nato znamo in zmoremo tudi aktivno uporabiti, smo udeležence usposabljanj povprašali za njihovo mnenje in izkušnje o opravljenem usposabljanju ...


Jata emona, d.o.o.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: " V našem podjetju smo se za izobraževanje odločili zaradi prihodnje optimizacije proizvodnje v podjetju, gospodarskim ravnanjem s predmeti dela, delovnimi sredstvi in energijo na področju - programa krmil. Izobraževanja sta se udeležila vodja proizvodnje in vodja vzdrževanja. Velik poudarek pri načrtovanju proizvodnje je na rednemu vzdrževanju strojev in opreme. Izobraževanje je bilo zelo koristno za obnovo znanja in pridobitev novega znanja, ki ga bova potrebovala pri nadaljnjem delu, načrtovanju proizvodnje, zmanjševanju stroškov proizvodnje, optimizaciji delovnih strojev in usklajevanju proizvodnje z rednimi vzdrževalnimi deli."