KOC HRANA

POZITIVNI UČINKI  KOC HRANA 2 ZA PARTNERSKA PODJETJA

V podjetju največ štejejo dobre izkušnje zaposlenih, ki jih imajo z izbranim usposabljanjem ter pozitivni učinki na zaposlene, ki so po usposabljanju obogateni z novimi kompetencami, know how-om in jasnimi cilji za naprej. V nadaljevanju nekaj pozitivnih izkušenj partnerjev projekta KOC HRANA 2.


Z (ne)formalnim izobraževanjem do tehnološkega napredka, znanja in dviga kompetenc zaposlenih v pomurskih podjetjih

Dobro in pomembno zastopana v partnerstvu KOC HRANA 2 so prav pomurska podjetja, od katerih so iz članic Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij podjetja Pomurske mlekarne d.d., Skupina Panvita (Panvita kmetijstvo d.o.o., Panvita d.d., Panvita Mir d.d., Panvita Agromerkur d.o.o.), Kodila d.o.o., Paradajz d.o.o., Friško d.o.o., Radgonske gorice d.o.o., Radenska d.o.o. in podjetje Roto Slovenija d.o.o., kot član združenja kemijske industrije.

Pomurska podjetja smo povprašali o pomenu sodelovanja in vključenosti v projektu KOC HRANA 2. 

V nadaljevanju lahko preberete kratek novinarski prispevek njihovih pozitivnih izkušenj (prispevek je bil objavljen v tedniku VESTNIK, 21. oktobra 2021):

"Izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih, povečanje njihove učinkovitosti, zaposljivosti ter pri njihovem delu uporabnega znanja, so eni od ciljev projekta, ki vključenim podjetjem nudijo in omogočajo dodatno (ne)formalno izobraževanje zaposlenih na vseh ravneh in sektorjih v podjetju. Kot so pomurska podjetja izpostavila je v teh »novih razmerah« dodatno izobraževanje še bolj pomembno, zaposleni si pa želijo komuniciranja z ljudmi in pridobivanja dodatnega znanja, kar so še posebej izpostavili v  Skupini PanvitaUspešnost poslovanja, nenehen razvoj ter osebnostna rast zaposlenih so ključnega pomena tudi v podjetju Roto Slovenija, ki v trenutnih razmerah poseben poudarek, poleg izobraževanja, daje tudi ozaveščanju zaposlenih o pomenu krepitve imunskega sistema.

V družbi Radgonske gorice je izobraževanje pri starejših zaposlenih doseglo izredno pozitiven učinek tudi druženje, sodelovanje in komunikacija med zaposlenimi so se okrepili. Vsebino izobraževanj so v tem obdobju v podjetju Radenska nadgradili z izobraževanji s področja promocije zdravja, kar so zaposleni dobro sprejeli. Izmenjava izkušenj, druženje in vzpostavitev novih vzorcev ter načinov sodelovanja je le nekaj opažanj, ki jih v teh negotovih časih v Pomurskih mlekarnah s projektom KOC HRANA 2 lahko uspešno dopolnijo. Novim načinom poslovanja in delovnim procesov ter posledično pridobljenemu znanju in veščinam zaposlenih v teh časih v podjetju Kodila pripisujejo veliko vlogo.

 Vsa podjetja so si enotna, da sredstev, ki jih namenjajo izobraževanju svojih zaposlenih, letos, nikakor niso zmanjševala, ravno obratno, povečala so jih, saj so podjetja v okviru projekta KOC HRANA 2 deležna sofinanciranja izobraževanj, ki jih izberejo za svoje zaposlene in se jih lahko udeležujejo ter se izvajajo tako doma kot v tujini. Podjetja izpostavljajo, da s sodelovanjem v projektu, prejmejo veliko dodatnih predlogov o usposabljanju zaposlenih, ki jih lahko nato prilagodijo konkretnim potrebam v podjetju. Želja in motiviranost zaposlenih za dodatno usposabljanje sta se v tem obdobju opazno in dodatno okrepili.

Strateška korist in pomen nenehnega izobraževanja zaposlenih za doseganje ter uresničevanje dolgoročnih ciljev in vizije v podjetjih so, pri sogovornikih in v projekt KOC HRANA 2 vključenih pomurskih podjetjih, izrednega pomena.

Kot so v podjetju Radenska še posebej izpostavili jim vključenost v projekt omogoča dostop do dobrih praks pri izobraževanju drugih podjetij v branži. Dostop do usposabljanj, katerih vsebina je prilagojena posebnostim in standardom branže, pa so poudarili v Skupini Panvita. Za nenehni dvig kulture varne hrane, v okviru standarda IFS Food, so s pomočjo izobraževanj vodij dosegli želene učinke v podjetju Pomurske mlekarne.

Izobraževanju zaposlenih na določenem delovnem procesu (logistika, prodaja, proizvodnja), pa so velik pomen pripisali v podjetju Kodila. Izobraževanja v okviru delavnic v manjših in intenzivnih skupinah pa so se kot dobra poteza pokazala v podjetju Radgonske gorice. Še večje število izobraževanj in usposabljanj, kot jih letno že načrtujejo, lahko s pomočjo projekta uspešno izvajajo v podjetju Roto Slovenija, kjer sredstva za izobraževanja razporejajo po oddelkih in znotraj tega še po posameznih delovnih procesih. 

Medsebojno sodelovanje, povezovanje in izmenjava izkušenj ter mnenj so med partnerskimi podjetji že praksa in si jih v prihodnje želijo še intenzivneje poglobiti in razširiti, o čemer so si vsa podjetja enotna, saj takšen način sodelovanja prispeva k širitvi znanj, kompetenc kot tudi k sklepanju morebitnih poslovnih odnosov. To pa je nenazadnje tudi velika dodana vrednost povezovanja in sodelovanja podjetij v kompetenčnih centrih, kot je KOC HRANA 2."


IZKUŠNJE PODJETIJ

PODJETJE ŽITO d.o.o.

"V podjetju Žitu smo se v okviru projekta KOC Hrana 2 v prvi fazi osredotočili na razvoj kompetenc vodij. Prepričani smo namreč, da imajo vodje, ki razvijajo ustrezne vodstvene in komunikacijske kompetence ter so po potrebi pripravljeni osvojiti učinkovitejša vedenja pomemben vpliv na pozitivno poslovanje, saj vodje pomembno vplivajo na dinamiko odnosov, s tem pa tudi na motivacijo in zavzetost zaposlenih. Tako smo na primer naše vodje vključili v  »Veliko šolo vodenja«, ki poteka že od leta 2020 v obliki šestih tematsko zaokroženih delavnic."

Jata emona, d.o.o.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: " V našem podjetju smo se za izobraževanje odločili zaradi prihodnje optimizacije proizvodnje v podjetju, gospodarskim ravnanjem s predmeti dela, delovnimi sredstvi in energijo na področju - programa krmil. Izobraževanja sta se udeležila vodja proizvodnje in vodja vzdrževanja. Velik poudarek pri načrtovanju proizvodnje je na rednemu vzdrževanju strojev in opreme. Izobraževanje je bilo zelo koristno za obnovo znanja in pridobitev novega znanja, ki ga bova potrebovala pri nadaljnjem delu, načrtovanju proizvodnje, zmanjševanju stroškov proizvodnje, optimizaciji delovnih strojev in usklajevanju proizvodnje z rednimi vzdrževalnimi deli."

Mercator-Emba, d.d.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: „Uspešna poslovna pogajanja so v našem podjetju odločilnega pomena. Po prodaji blagovnih znamk kave v letu 2015 in dokončni prekinitvi dela na tem programu leto kasneje, smo se z mladim kadrom osredotočili na pridobivanje novih kupcev na področju B2B. Mladostna energija, nov pogled na prodajo, znamke in izdelke smo uspešno dopolnili z usposabljanji za razvoj kompetenc s področja komuniciranja z novimi in obstoječimi kupci, trening poslovnega pogajanja, pristop do kupcev, pridobitev samozavesti zaposlenih in s tem sprejemati tudi pomembnejše odločitve ter prevzemati odgovornost za poslovanje. Odlično in uporabno usposabljanje.“

Pivka perutninarstvo d.d. 
Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Seminar »Z vodenjem do boljših rezultatov« je bil namenjen direktorjem, vodjem, vodjem timov, vodjem oddelkov  in vsem, ki jih omenjena tematika zanima. Spoznali in seznanili smo se kako upravljati z različnimi spremembami, kako se načrtovano in proaktivno odzvati na spremembe pri posamezniku in skupini.  V svojih vrstah si želimo razvijati ustrezne kompetence, ki omogočajo zaposlenim in posredno tudi njihovih podrejenim,  lažje in uspešnejše delo, zadovoljstvo na delovnem mestu, motiviranost in nenazadnje boljše poslovne rezultate.  Po opravljenem seminarju smo ponotranjili, da je pri razvoju kompetenc pomembna odgovornost vsakega posameznika.  Ključ za uspešnost pa  so realno postavljeni cilji, ki zagotavljajo kratkoročni uspeh.«
Perutnina Ptuj d.d. 

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Udeležili smo se štirih delavnic »Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja«. Po koncu izobraževanja bodo zaposleni lahko plače obračunavali veliko hitreje, natančneje in skladno z zakonodajo in potrebnimi predpisi. Udeleženci smo se povezali s kolegi iz stroke in si izmenjali poglede in izkušnje iz vsakodnevne prakse.«

 

Paradajz d.o.o.
Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Uspešno smo izpeljali delavnice za vodje, ključne kadre in vodstvene teame z različnih področij, ki so ključna za razvoj organizacije in osvojitev znanj celokupnega upravljanja procesov s poudarkom na sistemih uvajanja stalnih izboljšav v podjetju in delovnem procesu. Vse naloge so bile izvajane v okvirih ekspertnih timov specializiranih za osamezne poslovne funkcije. Ptek usposabljanj razdejen v skupaj šest izobraževanj je prinesel nove vpoglede, fokuse in usmeritve za uspešen razvoj zaposlenih, vodij in podjetja.« 
Medex d.o.o.

Mnenje udeležencev strokovnega izobraževanja: »Zaradi epidemije se je marsikaj spremenilo, tudi na delovnih mestih. Na delavnicah Knowledge matters smo spoznavali predvsem drugačno (v rezultate usmerjeno) in sodobno delovno mesto. Velik poudarek delavnic je bil na nezavednih pogonih in nevroloških procesih, ki urejajo individualno in skupinsko dinamiko v podjetju. Podjetje ima lahko namreč največ od vedenja zaposlenih, njihovega edinstvenega vpogleda v vodstvo, prodajo, finance in motivacijo strank.«