[MEGAMENI]
KOC HRANA

LOVE DIGITAL.si

Bili smo na dvodnevni mednarodni konferenci LOVE DIGITAL.SI: »sLOVEnian DIGITAlization competences - Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij«. 

Glavni poudarek konference je bil pomembnost razvoja kompetenc za uspešno digitalno transformacijo slovenskih podjetij. Dvodnevni program je sestavljala kombinacija konference (motivAkcijski dan) in delavnic. Mednarodni strokovnjaki so plenarno predstavili ključne izzive, obstoječe rešitve in predloge in so bili angažirani drugi dan na delavnicah. Predstavljeni so bili tudi ukrepi države pri podpiranju digitalizacije malih in srednjih podjetij.

Več o konferenci.

   

Zaključna konferenca

Sporočilo za medije                                                                     

26 agroživilskih podjetij je 15. oktobra v okviru Kadrovske konference Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS z zaključno konferenco Kompetenčnega centra za kadre na področju agroživilstva - KOC HRANA – uspešno sklenilo dvoletni projekt izobraževanja in usposabljanja kadrov v vključenih podjetjih

 

Ljubljana, 15. oktober 2018 – V okviru Kadrovske konference Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je danes potekala zaključna konferenca Kompetenčnega centra za kadre na področju agroživilstva – KOC HRANA, katerega prijavitelj je Pomurska gospodarska zbornica (PGZ), GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pa je v vlogi kadrovskega partnerja. Glavni cilj projekta je bil povečati kompetence zaposlenih za njihovo delo. Od marca 2017 do konca decembra 2018 je tako vseh 26 podjetij v različnih usposabljanjih izvedlo 2.122 izobraževalnih vključitev,  1.340 oseb je obiskalo več kot 227 usposabljanj. Projekt lahko označimo kot uspešen, saj presega napovedane vključitve za 27 %.

 

KOC HRANA, Kompetenčni center za kadre na področju agroživilstva, združuje 26 agroživilskih podjetij iz različnih sektorjev (mesni, mlečni, rastlinski, žitni in sektor predelanih živil). Podjetja slovenskega agroživilstva se zavedajo, da so lahko samo kompetentni zaposleni upravljalci sprememb, ki lahko prispevajo k dvigu konkurenčnosti svojih podjetij in najpomembneje dvigu dodane vrednosti izdelkov na domačem in globalnem trgu.

Glavni cilj projekta, da se preko KOC HRANA zaposlene usposobi in s tem poveča njihove kompetence za vsakdanje delo, je bil dosežen. V obdobju 2017-2018 so  namreč podjetja v različna usposabljanja vključila več kot 1.340 zaposlenih. Danes se lahko ob zaključni konferenci pohvalimo z  aktivno  vključenimi 26 podjetji in 227 opravljenimi usposabljanji. V usposabljanja je bilo tako do današnjega dne vključenih 1.335 različnih oseb.

 »Naša branža »lovi za rep« druge panoge pri organiziranosti politike upravljanja s kadri. Sicer imamo nekaj izjemnih primerov dobrega kadrovskega upravljanja v naših največjih podjetjih, vendar pa se v večini podjetij kadrovnik, če ga kmetijsko ali živilsko podjetje ima, praviloma ukvarja s tekočimi problemi in izzivi podjetja in kratkoročnimi politikami, zmanjkuje pa mu časa za kreiranje dolgoročnih ukrepov in strategij ter za sodelovanje v panogi. Velik preskok smo v naši branži naredili s formiranjem Kompetenčnega centra KOC HRANA. Naredili smo prve korake, srečali in nagovorili odgovorne za upravljanje s kadri po posameznih podjetjih in vzpostavili izjemen stik z vladnimi institucijami. Nastaja skupina predstavnikov kmetijskih in živilskih podjetij, ki bo imela veliko vlogo pri kreiranju aktivnosti in politik v naslednjih letih«, je ob dogodku povedala direktorica GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in predstavnica kadrovskega partnerja projektne pisarne, dr. Tatjana Zagorc.

 »Doseženi rezultati in preseženi kazalniki za več ko četrtino, pričajo o odličnem sodelovanju vseh projektnih partnerjev in vladnih institucij. Rek, da posel delamo ljudje, se v tem projektu izredno dobro izraža. Na podlagi pripravljenega modela kompetenc in usposabljanja smo z izbranimi vsebinami nagovorili točno tiste ciljne skupine in profile v podjetjih, ki danes nujno potrebujejo nova znanja pri svojem vsakdanjem delu in načrtovanju razvoja podjetja. Na koncu bi samo še omenil, da smo začrtali dobro pot za krepitev konkurenčnosti in produktivnosti agroživilskih podjetij in da moramo to pot nadaljevati, število partnerjev pa še razširiti na vsa zainteresirana podjetja, ki v sodelovanju z našim KOC-em vidijo razvoj svojih zaposlenih«, je izpostavil direktor Pomurske gospodarske zbornice in koordinator KOC HRANA, Robert Grah.

 »KOC Hrana je na razpisu 2017 dobil sredstva kot zadnje izbrano partnerstvo. Od takrat naprej pa ves čas dokazuje, da je vse kaj drugega kot zadnji. KOC Hrana je deloval zelo dobro in že nekaj mesecev pred koncem projekta presegel glavni kazalnik, ki je število vključitev v usposabljanja, torej naredil je več kot 127 % vključitev. Menim, da je bilo partnerstvo tako uspešno zato, ker je bilo sestavljeno iz podjetij, ki se zavedajo potrebe po nenehnem usposabljanju zaposlenih in predvsem po zaslugi ljudi, ki so bili zaposleni v projektni pisarni KOC Hrana.« je sklenil Anton Golob, vodja ekipe in projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov. 

Več o vsebini konference...

Izjava za javnostArhiv: Vabilo na zaključno srečanje

Vabljeni,
da se v ponedeljek, 15. oktobra 2018, srečamo na GZS v Ljubljani (Dimičeva 13,
Dvorana C, 1. nadstropje), kjer vas ob zaključku aktivnosti Kompetenčnega centra KOC
HRANA pričakuje strokovna Kadrovska konferenca ZKŽP.

V sklopu konference bomo zaključili aktivnosti Kompetenčnega centra za kadre KOC
HRANA, si ogledali razstavo inovativnih živilskih izdelkov, ki so jih razvili študenti v
projektu Ecotrophelia Slovenija in prisluhnili govorcem, ki nam bodo orisali problematiko
upravljanje s kadri v podjetjih pod okriljem EIT FOOD HUB.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Lepo vabljeni, da se srečamo ob našem KOC HRANA zaključku!


Prijave so obvezne na povezavi.

VABILO in PROGRAM

KOC HRANA na sejmu AGRA 2018

 IZJAVA ZA JAVNOST


KOMPETENTNI KADRI IN APLIKATIVNI PROJEKTI ZA VEČJO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA AGROŽIVILSTVA

 

Gornja Radgona, 29. avgust 2018 – V okviru sejemskega programa GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) na sejmu AGRA so se srečali partnerji projekta KOC HRANA in SRIP HRANA. Zaključki obeh srečanj so spodbudni za prihodnje generacije mladih, ki vstopajo v strokovno izobraževanje in s tem na trg dela. Sodelovanje na skupnih razvojno-raziskovalnih projektih pa je ključnega pomena za učinkovito poznavanje obstoječe infrastrukture in izkoristek le-te v smeri povečanja inovacijskega potenciala znotraj kmetijskih in živilskih podjetij.

 KOC HRANA, katerega prijavitelj je Pomurska gospodarska zbornica in GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v vlogi kadrovskega partnerja, združuje 26 agroživilskih podjetij. Glavni cilj projekta je usposobiti zaposlene in s tem povečevati njihove kompetence za vsakdanje delo. V obdobju 2017-2018 so tako podjetja v različna usposabljanja vključila preko 1.600 zaposlenih. Na dopoldanskem srečanju smo pregledali obstoječe rezultate in določili prioritetne aktivnosti do konca trajanja projekta.

 Na srečanju SRIP HRANA pa so partnerske organizacije in podjetja izpostavili aplikativne raziskovalno-razvojne projekte, ki so predmet sofinanciranja tako s strani različnih ministrstev, kot tudi evropskih skladov. Izpostavljeni so bili projekti vseh fokusnih področij akcijskega načrta strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva. Posebno pozornost so požele iniciative za sodelovanje, ki jih bomo skušali spraviti v prakso v bližnji prihodnosti. Dogodek je še enkrat potrdil, da sta tako agroživilski sektor kot raziskovalna sfera na drugi strani pripravljena sodelovati in to sodelovanje še intenzivirati v prihodnje za razvoj prebojnih inovacij.

 »Veseli smo vsakega projekta in vsake iniciative, ki doprinese k skupnemu razvoju in aktivnostim KOC HRANA in SRIP HRANA. Tudi v prihodnje mora partnerstvo ostati vodilni mediator v procesu razvoja panoge. Tovrstni dogodki pa so odlična priložnost za izmenjavo informacij, povezovanje in sodelovanje«, je po koncu obeh srečanj povzela direktorica GZS-ZKŽP in koordinatorka SRIP HRANA, dr. Tatjana Zagorc.

PARTNERJI KOC HRANE ZAKLJUČILI CELOVITO ŠOLO TRŽENJA

Vse od konca januarja pa do sredine aprila so se partnerji KOC Hrane tedensko srečevali na Celoviti šoli trženja v prostorih GZS. Na desetih delavnicah so svoje znanje utrjevali predstavniki podjetij Pomurske mlekarne, Mlekarne Planika, Mercator-Embe, Medexa, Pivke in Mesa Kamnik. Delavnice je vodila Mateja Milost, direktorica podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, z več kot 22-letnimi izkušnjami na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij, kot gostujoči predavatelj pa nas je skozi delavnico o analitiki in optimizaciji prodajnih procesov vodil dr. Rok Rape.

Kot že ime pove gre za celovito usposabljanje na področju trženja v katerem so se udeleženci naučili vse od trženja kot strateške funkcije, internacionalizacije in nastopa na sejmih do učinkovitega poslovnega komuniciranja ter pomembnosti vseh členov v verigi oz. vseh zaposlenih v podjetju. Znanje pa so še dodatno utrdili skoz interaktivne delavnice z vajami.

Naj poudarimo, da je Celovita šola trženja namenjena vsem zaposlenim v podjetju, ne glede na njihovo funkcijo. Temu je namenjen posebni modul Trženje za netržnike, ki uči: vsi zaposleni nosijo odgovornost do kupca in se morajo zavedati, da prav vsak od njih pomembno vpliva na končni rezultat podjetja.

  

Arhiv: KOC HRANA na Informativi 2018

Tudi letos se je tik pred informativnimi dnevi odvila že vsem poznana Informativa – sejem izobraževanja in poklicev. Pred informativni dnevi so vsekakor izjemnega pomena za vse, ki na kateri koli stopnji želijo nadaljevati z izobraževanjem, saj predstavljajo še en vir informacij iz prve roke, ki nedvomno prispevajo k odločitvi o nadaljnjem šolanju. Ni čudno, da je torej letošnja Informativa že 10. po vrsti.

 Tudi letos se je na sejmu izobraževanja in poklicev predstavilo malo morje srednjih šol, šolskih centrov, višjih strokovnih šol, univerz, centrov za dodatno izobraževanje in izobraževanje odraslih, delodajalcev in državnih institucij, novost na sejmu pa so bili KOC- i (Kompetenčni centri za razvoj kadrov). Zakaj ravno KOC-i ? Kompetenčni centri za razvoj kadrov in njihova partnerska podjetja so edinstvena priložnost, da mladim iz prve roke predstavijo poklice prihodnosti ter predvsem poskušajo vzbuditi zanimanje za poklice, ki jih v Sloveniji primanjkuje.

 V okviru KOC-ev se je predstavila tudi KOC Hrana, ki zastopa poklice živilskopredelovalne industrije, kot primer delodajalca in podjetja, ki zaposluje kadre prihodnosti pa se je predstavila Perutnina Ptuj

Prepreka, s katero se srečuje slovenska agroživilska industrija, ni samo kompetentnost zaposlenih, ampak tudi pomanjkanje zanimanja za agroživilske poklice. Ker smo dobili občutek, da je eden od razlogov, zakaj se mladi ne odločajo za poklice v tej panogi prepričanje, da je kmetijstvo zastarelo, nedobičkonosno in brez prihodnosti, smo na Informativi podirali mite o kmetijstvu. Skupaj s TRKAJ-em smo »odrepali«, da ima agroživilski sektor neskončno prihodnost, dokler bo hrana nujna za preživetje, je daleč od tega, da bi bili poklici v tem sektorju nepopularni, saj kmeta raziskave postavljajo ob bok po popularnosti virtualnemu odvetniku in astronavtu ter, da lopata in motika nista več sinonim za kmetijstvo, ampak danes delo opravljajo avtomatski traktorji, droni, roboti in GPS naprave. 

   

 

                    

Zlati izdelki pekarskih podjetij

1.februar 2018 je potekal v znamenju odličnih pekovskih izdelkov, saj je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji (ZKŽP), ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, že 18-ič podelila zlata priznanja za odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, testenin, piškotov in svežih slaščic.

Pekarska podjetja, ki dnevno oskrbujejo slovenske trgovske police in javne zavode so prijavila kar 169 izdelkov. Neodvisna komisija je anonimne izdelke ocenila glede na zunanji izgled, vonj, okus ter lastnosti skorje in sredice. Zaključimo lahko, da so vsa prijavljena podjetja lahko na svoje izdelke ponosna saj je 141 izdelkov ustrezalo kriterijem odlične kakovosti. Samoumevno pa je, da je potrebno kakovost izdelka vzdrževati tudi čez leto, saj jih komisija še dvakrat nenapovedano oceni.

Med vsemi podjetji in množico izdelki pa sta se uspeli predstaviti tudi dve podjetji vključeni v KOC (Kompetenčni centri) HRANA. 

Pekarna Pečjak se je ponašala z bureki, dobrotami iz listnatega kvašenega testa in valjanimi jušnimi rezanci. 
Mlinotest pa se je pohvalil z različnimi vrstami kruha, žemljami, kajzericami in krofom z mareličnim polnilom, niso pa manjkali niti njoki in sirovi kapeleti. Izdelki obeh podjetji so prejeli zlata priznanja za odlične pekovske izdelke in za tak uspeh jim iskreno čestitamo, vse najboljše pa jim želimo tudi na prihodnjem 19. ocenjevanju kakovosti.

 Če so se vam ob branju zgornjega prispevka pocedile sline hitro poiščite nagrajene odlične izdelke pri vašem trgovcu, na pokušino pa vas vabita tudi Festival odličnih pekovskih izdelkov, ki bo potekal junija v centru Ljubljane in sejem AGRA, ki bo potekal konec avgusta v Gornji Radgoni. 

Brošura