[MEGAMENI]
KOC HRANA

Zaključna konferenca

Sporočilo za medije                                                                     

26 agroživilskih podjetij je 15. oktobra v okviru Kadrovske konference Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS z zaključno konferenco Kompetenčnega centra za kadre na področju agroživilstva - KOC HRANA – uspešno sklenilo dvoletni projekt izobraževanja in usposabljanja kadrov v vključenih podjetjih

 

Ljubljana, 15. oktober 2018 – V okviru Kadrovske konference Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je danes potekala zaključna konferenca Kompetenčnega centra za kadre na področju agroživilstva – KOC HRANA, katerega prijavitelj je Pomurska gospodarska zbornica (PGZ), GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pa je v vlogi kadrovskega partnerja. Glavni cilj projekta je bil povečati kompetence zaposlenih za njihovo delo. Od marca 2017 do konca decembra 2018 je tako vseh 26 podjetij v različnih usposabljanjih izvedlo 2.122 izobraževalnih vključitev,  1.340 oseb je obiskalo več kot 227 usposabljanj. Projekt lahko označimo kot uspešen, saj presega napovedane vključitve za 27 %.

 

KOC HRANA, Kompetenčni center za kadre na področju agroživilstva, združuje 26 agroživilskih podjetij iz različnih sektorjev (mesni, mlečni, rastlinski, žitni in sektor predelanih živil). Podjetja slovenskega agroživilstva se zavedajo, da so lahko samo kompetentni zaposleni upravljalci sprememb, ki lahko prispevajo k dvigu konkurenčnosti svojih podjetij in najpomembneje dvigu dodane vrednosti izdelkov na domačem in globalnem trgu.

Glavni cilj projekta, da se preko KOC HRANA zaposlene usposobi in s tem poveča njihove kompetence za vsakdanje delo, je bil dosežen. V obdobju 2017-2018 so  namreč podjetja v različna usposabljanja vključila več kot 1.340 zaposlenih. Danes se lahko ob zaključni konferenci pohvalimo z  aktivno  vključenimi 26 podjetji in 227 opravljenimi usposabljanji. V usposabljanja je bilo tako do današnjega dne vključenih 1.335 različnih oseb.

 »Naša branža »lovi za rep« druge panoge pri organiziranosti politike upravljanja s kadri. Sicer imamo nekaj izjemnih primerov dobrega kadrovskega upravljanja v naših največjih podjetjih, vendar pa se v večini podjetij kadrovnik, če ga kmetijsko ali živilsko podjetje ima, praviloma ukvarja s tekočimi problemi in izzivi podjetja in kratkoročnimi politikami, zmanjkuje pa mu časa za kreiranje dolgoročnih ukrepov in strategij ter za sodelovanje v panogi. Velik preskok smo v naši branži naredili s formiranjem Kompetenčnega centra KOC HRANA. Naredili smo prve korake, srečali in nagovorili odgovorne za upravljanje s kadri po posameznih podjetjih in vzpostavili izjemen stik z vladnimi institucijami. Nastaja skupina predstavnikov kmetijskih in živilskih podjetij, ki bo imela veliko vlogo pri kreiranju aktivnosti in politik v naslednjih letih«, je ob dogodku povedala direktorica GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in predstavnica kadrovskega partnerja projektne pisarne, dr. Tatjana Zagorc.

 »Doseženi rezultati in preseženi kazalniki za več ko četrtino, pričajo o odličnem sodelovanju vseh projektnih partnerjev in vladnih institucij. Rek, da posel delamo ljudje, se v tem projektu izredno dobro izraža. Na podlagi pripravljenega modela kompetenc in usposabljanja smo z izbranimi vsebinami nagovorili točno tiste ciljne skupine in profile v podjetjih, ki danes nujno potrebujejo nova znanja pri svojem vsakdanjem delu in načrtovanju razvoja podjetja. Na koncu bi samo še omenil, da smo začrtali dobro pot za krepitev konkurenčnosti in produktivnosti agroživilskih podjetij in da moramo to pot nadaljevati, število partnerjev pa še razširiti na vsa zainteresirana podjetja, ki v sodelovanju z našim KOC-em vidijo razvoj svojih zaposlenih«, je izpostavil direktor Pomurske gospodarske zbornice in koordinator KOC HRANA, Robert Grah.

 »KOC Hrana je na razpisu 2017 dobil sredstva kot zadnje izbrano partnerstvo. Od takrat naprej pa ves čas dokazuje, da je vse kaj drugega kot zadnji. KOC Hrana je deloval zelo dobro in že nekaj mesecev pred koncem projekta presegel glavni kazalnik, ki je število vključitev v usposabljanja, torej naredil je več kot 127 % vključitev. Menim, da je bilo partnerstvo tako uspešno zato, ker je bilo sestavljeno iz podjetij, ki se zavedajo potrebe po nenehnem usposabljanju zaposlenih in predvsem po zaslugi ljudi, ki so bili zaposleni v projektni pisarni KOC Hrana.« je sklenil Anton Golob, vodja ekipe in projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov. 

Več o vsebini konference...

Izjava za javnostFotogalerija